آموزش ها

شگفت انگیز ترین گل‌ها در سراسر جهان

گل مرغ ماهی‌خوار سفید رنگ

طبیعت ما پر از شگفتی است. وقتی به گل فروشی می‌روید، نه تنها زیبایی طبیعت شما را به تحسین وا می‌دارد بلکه حس عجیب بودن را نیز به انسان القا می‌کند. وقتی به عجیب‌ترین گل‌هایی که در سراسر جهان وجود دارد نگاه می کنید، سوال‌هایی به ذهن می‌آیند. سوالاتی مانند: آیا واقعی هستند؟ چرا اینطور به نظر می‌رسند؟ چگونه یک گل می‌تواند شبیه به جمجمه انسان یا کودک در قنداق باشد؟

طبیعت، گیاهان را با تنوع حیرت انگیزی تولید می‌کند که بسیاری از آن‌ها شبیه به چیز‌های دیگر هستند، برخی کمیاب و بعضی نیز خطرناک اند.

1- مرغ مگس‌خوار

عجیب‌ترین گل‌ها در سراسر جهان

عجیب‌ترین گل‌ مرغ مگس خوار

عجیب‌ترین گل‌ مرغ مگس خوار

۲- گل ارکیده اردک شکل

عجیب‌ترین گل‌ ارکیده اردک شکل

عجیب‌ترین گل‌ ارکیده اردک شکل

عجیب‌ترین گل‌ ارکیده اردک شکل -2

عجیب‌ترین گل‌ ارکیده اردک شکل -2

۳- ارکیده با چهره میمون

عجیب‌ترین ارکیده با چهره میمون

عجیب‌ترین ارکیده با چهره میمون

۴- گل رقاص

عجیب‌ترین گل‌ها در سراسر جهان - گل رقاص

عجیب‌ترین گل‌ها در سراسر جهان – گل رقاص

عجیب‌ترین گل‌ - گل رقاص

عجیب‌ترین گل‌ – گل رقاص

۵- گل کودکان در قندان

گل کودکان در قندان

گل کودکان در قندان

عجیب‌ترین گل‌ - گل کودکان در قندان 2

عجیب‌ترین گل‌ – گل کودکان در قندان 2

۶- گل جمجه انسان

عجیب‌ترین گل‌ - گل جمجه انسان

عجیب‌ترین گل‌ – گل جمجه انسان

گل‌ - گل جمجه انسان

گل‌ – گل جمجه انسان

۷- گل مرغ ماهی‌خوار

گل مرغ ماهی‌خوار

گل مرغ ماهی‌خوار

عجیب‌ترین گل‌ها - گل مرغ ماهی‌خوار

عجیب‌ترین گل‌ها – گل مرغ ماهی‌خوار

۸- گلِ بیگانهِ شاد

گلِ بیگانهِ شاد

گلِ بیگانهِ شاد

۹- گل منقار طوطی

عجیب‌ترین گل‌ - گل منقار طوطی

عجیب‌ترین گل‌ – گل منقار طوطی

۱۰- گل گبوتر مقدس

عجیب‌ترین گل‌ گل گبوتر مقدس

عجیب‌ترین گل‌ گل گبوتر مقدس

۱۱- گل لب

عجیب‌ترین گل‌ها - گل لب

عجیب‌ترین گل‌ها – گل لب

۱۲- گل نخود صحرایی

عجیب‌ترین گل‌ها - گل نخود صحرایی

عجیب‌ترین گل‌ها – گل نخود صحرایی

۱۳- گل کوزه‌ای

عجیب‌ترین گل‌ها - گل کوزه‌ای

عجیب‌ترین گل‌ها – گل کوزه‌ای

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.