شرایط و ضوابط در گلفروشی گل هلند

تایید سفارش و زمان تحویل:

لطفا از صحت شماره تماس مشخص شده در هنگام بررسی اطمینان حاصل کنید. پس از دریافت سفارش، یکی از اعضای تیم GOLEHOLLAND.com با شما تماس می گیرد تا سفارش شما را مجدداً تأیید کند و تاریخ تحویل خاص را مشخص کند.

message to recepient compact

پیام به گیرنده:

همچنین می‌توانید پیامی ارائه دهید که ما می‌توانیم پس از تماس تأیید سفارش، از طریق پیامک به هدیه ویژه شما پیوست کنیم.

flower substitution compact

تعویض گل:

GOLEHOLLAND.com در تلاش است تا هدیه ویژه شما را به موقع تحویل دهد و در عین حال از کیفیت گل های مورد استفاده برای چیدمان شما نیز اطمینان حاصل کند. برای رسیدن به این هدف، ممکن است گل های خاصی را بر اساس در دسترس بودن جایگزین کنیم. ما مطمئن می شویم که شکوفه هایی که به عنوان جایگزین استفاده می شوند تا حد امکان مشابه نمونه اصلی باشند.

packaging substitution compact

جایگزینی بسته بندی:

دسته گل، روبان و طرح ممکن است بسته به در دسترس بودن متفاوت باشد. ما اطمینان می دهیم که مواد مورد استفاده برای بسته بندی از یک موضوع یا دسته پیروی می کنند و ارزش برابر با طرح اصلی دارند.

سیاست بازگشت و تعویض:

ما رضایت شما را تضمین می کنیم! اگر در موارد بعید از تازگی سفارش خود یا وضعیت هر یک از اقلام ما راضی نیستید، لطفا با ما تماس بگیرید تا با کمال میل وجه شما را تعویض یا مسترد کنیم.