گیاه گازمانیا کاجی

920,000 تومان

گیاه گازمانیا شیپوری

920,000 تومان

گیاه گلدانی ورزیا

تماس بگیرید

گیاه تیلاندسیا

تماس بگیرید

گیاه برگ بیدی یا زبرینا گلدانی(صورتی)

215,000 تومان

گیاه آگلونما هلندی دیانا

300,000 تومان

گلدان ارکیده طبیعی آتنا + تقویت کننده

850,000 تومان

گلدان فلزی کامپکت

240,000 تومان