تراریوم شیشه ای کالاسیا

تماس بگیرید

گیاه گلدانی ورزیا

تماس بگیرید

تراریوم شیشه ای فیتونیا

تماس بگیرید

گیاه آگلونما هلندی دیانا

300,000 تومان

گلدان ارکیده طبیعی آتنا + تقویت کننده

850,000 تومان

تراریوم الماس طلائی

540,000 تومان

سانسوریا لوله ای – سطل فلزی

210,000 تومان

بونسای کاج رونده

تماس بگیرید

بنسای میخک هندی (پیت-استرام)

تماس بگیرید

گیاه برگ بیدی یا زبرینا گلدانی(صورتی)

215,000 تومان

گیاه گازمانیا کاجی

920,000 تومان

گیاه گازمانیا شیپوری

920,000 تومان

تراریوم گل سنگ

تماس بگیرید

تراریوم گیاه کریسمس

تماس بگیرید

گیاه تیلاندسیا

تماس بگیرید