گیاه پاچیرا (درخت پول)

460,000 تومان

گیاه گلدانی ورزیا

تماس بگیرید

تراریوم شیشه ای فیتونیا

تماس بگیرید

گیاه تیلاندسیا

تماس بگیرید

گلدان فلزی کامپکت

240,000 تومان

بنسای درخت قهوه

500,000 تومان

بونسای کاج نانا

تماس بگیرید

گیاه گازمانیا کاجی

920,000 تومان

گیاه گازمانیا شیپوری

920,000 تومان

تراریوم گل سنگ

تماس بگیرید

بنسای میخک هندی (پیت-استرام)

تماس بگیرید

تراریوم گیاه کریسمس

تماس بگیرید

تراریوم شیشه ای کالاسیا

تماس بگیرید

گیاه برگ بیدی یا زبرینا گلدانی(صورتی)

215,000 تومان

گیاه آگلونما هلندی دیانا

300,000 تومان

گلدان ارکیده طبیعی آتنا + تقویت کننده

850,000 تومان