گیاه گازمانیا کاجی

920,000 تومان

گیاه گازمانیا شیپوری

920,000 تومان

تراریوم گل سنگ

تماس بگیرید

بنسای میخک هندی (پیت-استرام)

تماس بگیرید

تراریوم گیاه کریسمس

تماس بگیرید

تراریوم شیشه ای کالاسیا

تماس بگیرید

گیاه گلدانی ورزیا

تماس بگیرید

تراریوم شیشه ای فیتونیا

تماس بگیرید

گیاه تیلاندسیا

تماس بگیرید

گیاه برگ بیدی یا زبرینا گلدانی(صورتی)

215,000 تومان

گیاه آگلونما هلندی دیانا

300,000 تومان

گلدان ارکیده طبیعی آتنا + تقویت کننده

850,000 تومان

تراریوم الماس طلائی

540,000 تومان

گیاه پاچیرا (درخت پول)

460,000 تومان

گلدان فلزی کامپکت

240,000 تومان