گیاه تیلاندسیا

340,000 تومان

توضیحات

گیاه تیلاندسیا

گیاه تیلاندسیا یا گیاهان هوازی که طی سال های اخیردر کشورمان ایران در گلخانه ها پرورش داده میشوند ، گونه ای از گیاهان با واریته های گوناگون هستند که به دلیل بی نیازی از خاک ، طرفداران بسیاری دارند. و به عنوان گیاهان زیبنتی برای دگوراسیون و … بکار می روند. در ادامه با تاریخچه و نیازهای این گیاه بیشتر آشنا شوید.

تیلاندسیا (گیاهان هوازی) Air Plant از تیره Bromeliaceae (تیره آناناس) از تنوع بالایی برخوردار بوده (حدود 400 گونه) و مهمترین ویژگی اغلب اعضای این جنس از گیاهان نداشتن ریشه است. گیاهانی اپیفیت هستند و در آمریکای جنوبی و مرکزی و بخشهایی از کلمبیا، پرو و مکزیک روی تنه درختان، با استفاده از رطوبت هوا زندگی میکنند.

دمای مناسب گیاه تیلاندسیا

دمای حداقلی که این گیاهان تحمل میکنند، حدود 7 درجه مثبت سانتیگراد است. و در دماهای معمولی خانه (15 تا 30) به خوبی آداپته شده و رشد میکنند. اغلب این گیاهان به وسیله جدا کردن پاجوش‌ها در بهار تکثیر میشوند. رطوبت هوای متوسط تا زیاد برای این گیاهان بسیار حیاتی است و به همین دلیل در منازل خشک باید هر روز روی برگها اسپری کرد. 

گیاه تیلاندسیا هوازی، ماندگاری خوب و مناسبی داشته که میتوان از آن در آپارتمان استفاده نمود. گل این گیاه صورتی بوده و از لبه آن، گل های کوچک بنفش هم رشد میکند.هرچقدر نور خوب به گیاه توسط خورشید تابیده شود، رنگ صورتی پررنگ تر و هرچه کم بتابد این رنگ صورتی کم رنگ تر میشود.

مدت زمان گلدهی

مدت زمان نگهداری گل گیاه تیلاندسیا زیبا حدود 5 ماه میباشد و در نور کافی مجدد، گل دادن را آغاز مینماید که حدودا 1 ماه الی 2 ماه زمان برای رشد و نمو دوباره نیاز دارد

میزان آبدهی

میزان آبدهی در زمان گل دهی هفته ای دوبار به مقدار 80 سی سی یا یک استکان کوچک سر خالی آب است ولی در زمان نداشتن گل هفته ای یکبار توضیه میشود که به همان میزان 80 سی سی یا یک استکان کوچک سر خالی است.

نوع و میزان خاک و تقویتی

خاک مورد استفاده قرار گرفته در این گیاه، از کود کوکوپیت درجه 1 است که تعویض آن باید هر شش ماه یکبار اتفاق بیوفتد تا گیاه تیلاندسیا رشد خوب و مناسبی داشته و دچار مشکل نشود. همچنین برای رشد بیشتر توصیه میشود از تقویتی مناسب گیاه هر 2 هفته یکبار به میزان دو قاشق استفاده شود که تاثیر خیلی بیشتر در رشد آن دارد.

بیماریهای گیاه تیلاندسیا

تلاندسیا به بیماریهای قارچی مانند فوزاریوم و حشراتی مانند شپشکهای آرد آلود حساس است.